Innholdsfortegnelse

Takk
Innhold................................................................................................................ 5
Forord................................................................................................................. 9
Britisk tradisjon.................................................................................................. 11
Bitter, Pale Ale og India Pale Ale......................................................................... 15
Historikk............................................................................................................ 16
Karakteristikk og eksempler på English Ordinary Bitter.......................................... 17
Karakteristikk og eksempler på English Best Bitter................................................ 18
Karakteristikk og eksempler på Extra Special/Strong Bitter..................................... 19
Karakteristikk og eksempler på Pale Ale............................................................... 19
Karakteristikk og eksempler på India Pale Ale.........................................................20
Bitter, Pale Ale og IPA til mat............................................................................... 22
Brown Ale........................................................................................................... 25
Historikk............................................................................................................. 26
Karakteristikk og eksempler på Brown Ale..............................................................26
Brown Ale til mat................................................................................................. 27
Mild Ale.............................................................................................................. 29
Historikk............................................................................................................. 30
Karakteristikk og eksempler på Mild Ale................................................................ 30
Mild Ale til mat.....................................................................................................31
Old Ale............................................................................................................... 33
Historikk............................................................................................................. 34
Karakteristikk og eksempler på Old Ale................................................................. 34
Old Ale til mat..................................................................................................... 35
Skotske øltyper................................................................................................... 37
Historikk............................................................................................................. 38
Karakteristikk og eksempler på skotske øltyper...................................................... 38
Skotske øltyper til mat...........................................................................................39
Barley Wine......................................................................................................... 41
Historikk.............................................................................................................. 42
Karakteristikk og eksempler på Barley Wine........................................................... 43
Barley Wine til mat............................................................................................... 44
Porter.................................................................................................................. 45
Historikk...............................................................................................................46
Karakteristikk og eksempler på Porter.................................................................... 47
Porter til mat........................................................................................................ 49
Stout................................................................................................................... 51
Historikk.............................................................................................................. 52
Karakteristikk og eksempler på Stout......................................................................53
Stout til mat......................................................................................................... 54
Belgisk tradisjon................................................................................................... 57
Lambic................................................................................................................ 61
Historikk...............................................................................................................62
Produksjon, karakteristikk og eksempler på ublandet Lambic,
Gueuze og fruktlambic.......................................................................................... 62
Ublandet Lambic, Gueuze og fruktlambic til mat...................................................... 64
Belgisk Pale Ale................................................................................................... 65
Historikk.............................................................................................................. 66
Karakteristikk og eksempler på Belgisk Pale Ale......................................................66
Belgisk Pale Ale til mat......................................................................................... 68
Belgisk Dobbel..................................................................................................... 69
Historikk.............................................................................................................. 70
Karakteristikk og eksempler på Belgisk Dobbel........................................................70
Belgisk Dobbel til mat........................................................................................... 71
Belgisk Trippel..................................................................................................... 73
Historikk.............................................................................................................. 74
Karakteristikk og eksempler på Belgisk Trippel........................................................74
Belgisk Trippel til mat........................................................................................... 75
Belgisk Blond...................................................................................................... 77
Historikk............................................................................................................. 78
Karakteristikk og eksempler på Belgisk Blond.........................................................78
Belgisk Blond til mat............................................................................................ 78
Sterk Belgisk Gylden Ale...................................................................................... 81
Historikk.............................................................................................................. 82
Karakteristikk og eksempler på Sterk Belgisk Gylden Ale........................................ 82
Sterk Belgisk Gylden Ale til mat............................................................................ 83
Sterk Belgisk Mørk Ale......................................................................................... 85
Historikk...............................................................................................................86
Karakteristikk og eksempler på Sterk Belgisk Mørk Ale........................................... 86
Sterk Belgisk Mørk Ale til mat............................................................................... 87
Saison................................................................................................................ 89
Historikk............................................................................................................. 90
Karakteristikk og eksempler på Saison...................................................................90
Saison til mat...................................................................................................... 91
Belgisk Witbier.................................................................................................... 93
Historikk............................................................................................................. 94
Karakteristikk og eksempler på Belgisk Witbier...................................................... 95
Belgisk Witbier til mat.......................................................................................... 96
Flamsk Rød og Brun Ale....................................................................................... 97
Historikk...............................................................................................................98
Karakteristikk og eksempler på Flamsk Rød og Brun Ale......................................... 98
Flamsk Rød og Brun Ale til mat........................................................................... 100
Fransk tradisjon................................................................................................. 101
Biére de Garde................................................................................................... 103
Historikk............................................................................................................ 104
Karakteristikk og eksempler på Biére de Garde......................................................104
Biére de Garde til mat......................................................................................... 105
Tysk, østerriksk og tsjekkisk tradisjon.................................................................. 107
Mørkt Münchnerøl/Bayerøl................................................................................... 111
Historikk............................................................................................................ 112
Karakteristikk og eksempler på Mørkt Münchnerøl/Bayerøl..................................... 113
Mørkt Münchnerøl/Bayerøl til mat......................................................................... 113
Pils....................................................................................................................115
Historikk............................................................................................................ 116
Karakteristikk og eksempler på pils...................................................................... 116
Pils til mat.......................................................................................................... 118
Bayersk Helles.................................................................................................... 121
Historikk..............................................................................................................122
Karakteristikk og eksempler på Bayersk Helles:..................................................... 122
Bayersk Helles til mat.......................................................................................... 123
Dortmunder Export............................................................................................... 125
Historikk..............................................................................................................126
Karakteristikk og eksempler på Dortmunder Export................................................. 126
Dortmunder Export til mat......................................................................................126
Wienerøl og Oktoberfest/Märzen.............................................................................127
Historikk...............................................................................................................128
Karakteristikk og eksempler på Wienerøl og Oktoberfest/Märzen...............................129
Wienerøl og Oktoberfest/Märzen til mat...................................................................130
Bokkøl..................................................................................................................131
Historikk...............................................................................................................132
Karakteristikk og eksempler på Bokkøl....................................................................133
Bokkøl til mat........................................................................................................135
Schwarzbier...........................................................................................................137
Historikk................................................................................................................138
Karakteristikk og eksempler på Schwarzbier.............................................................138
Schwarzbier til mat................................................................................................ 139.
Klassisk Rauchbier og andre røkte øltyper............................................................... 141
Historikk............................................................................................................... 142
Karakteristikk og eksempler på andre røkte øltyper................................................... 142
Rauchbier og andre røkte øltyper til mat................................................................... 143
Altbier....................................................................................................................145
Historikk................................................................................................................146
Karakteristikk og eksempler på Altbier......................................................................147
Altbier til mat..........................................................................................................147
Kölsch...................................................................................................................149
Historikk................................................................................................................150
Karakteristikk og eksempler på Kölsch.....................................................................151
Kölsch til mat.........................................................................................................151
Berliner Weisse......................................................................................................153
Historikk................................................................................................................154
Karakteristikk og eksempler på Berliner Weisse........................................................154
Berliner Weisse til mat............................................................................................155
Bayersk hveteøl......................................................................................................157
Historikk................................................................................................................158
Karakteristikk og eksempler på Bayersk Hveteøl.......................................................159
Bayersk Hveteøl til mat...........................................................................................160
Amerikansk bryggeritradisjon..................................................................................163
Steam Beer/California Common...............................................................................167
Historikk...............................................................................................................168
Karakteristikk og eksempler på Steam Beer/California Common............................... 168
Steam Beer/California Common til mat....................................................................169
Kilder:..................................................................................................................171