Forlaget

Gustav Jørgensen, tekst og foto
forord av Terje Aass