av Gustav Jørgensen


Øl er mer enn pils - noe denne boken ettertrykkelig understreker, med beskrivelser av et 40-talls forskjellige hovedtyper øl fra hele verden. Forfatteren og ølkjenneren Gustav Jørgensen tar oss i "Verdens klassiske øltyper" med på en spennende reise gjennom historien, ulike kulturer og kontinenter. Fra Pilsen, pilsens vugge i Tsjekkia, til moderne amerikanske mikrobryggerier som Pelican Brewery i Oregon, via britiske bryggeritradisjoner og skikker, til levende bryggerimuséer som eksempelvis Cantillon-bryggeriet i Brussel. Alle øltypene har sin genuine historie som kan knyttes til samfunnet og tiden de ble utviklet i. En historie som ikke bare handler om tilgang på råvarer, produksjonsutstyr og bryggermetoder, men også om politikk, maktkamp, sosiale forhold og samfunnsutvikling. "Verdens klassiske øltyper" gir leseren en grundig innføring og økt forståelse for de ulike øltypenes særpreg og karakteristika, noe som også er avgjørende for å finne gode kombinasjoner til mat. Hva øl og mat angår, gjelder de samme prinsippene som ved vin og mat; riktige kombinasjoner vil løfte frem det beste i både mat og drikke. Og kanskje vil du bli inspirert til å prøve noen spennende, nye, tilsynelatende underlige kombinasjoner.

www.gustavjorgensen.no